ברהמס, סונטות לכינור

אן סופי מוטר ולמברט אורקיס מבצעים את שלוש הסונטות לכינור ופסנתר של יוהנס ברהמס

רכישת כרטיסים

משך המופע: 75 דקות