י.ס. באך פרטיטות BDW 825-830

י.ס. באך פרטיטות BDW 825-830 מבצע: אנדראס שיף

רכישת כרטיסים

מלחין:

מנצח:

מביים

סולנים

תפאורה:

מקהלה:

אורך:

תזמורת

במאי וידאו:

במה