hot_logo.png
תמונה מספר 1 - HOT.jpeg

1. היכנסו לVOD וגלגלו בעזרת החץ מטה ובחרו בקטגוריה תוכניות לפי ערוצים.

2. בחרו בקטגוריה "ARIA אופרה בVOD", הספרייה נקראת "ARIA הספרייה הקלאסית של ישראל"

"ARIA הספרייה הקלאסית של ישראל"

3. היכנסו לרכישה כפי שמופיע בסרטון

נדרשים 2 אישורים לרכישה (אין צורך לעבור לערוץ 400 אלא רק לאשר שוב.

כדי לוודא רכישה, שימו לב שבהתחלה מופיע מחיר, וכשיוצאים חזרה כבר כתוב מושכר - מנוי חודשי

צפיה מהנה!